Jan Ámos Komenský: Poutník prozkoumává náměstí světa (k poslechu)

Jan Ámos Komenský by v sobotu oslavil 428. narozeniny. Dnes měl, při té příležitosti, v cyklu Příběhů z Knihobudky ve Vrchlabská knihobudka číst náš výpomocný kazatel Jakub Kašpar z jeho Labyrintu světa a ráje srdce. Protože to kvůli epidemii koronaviru není možné, načetl Jakub jednu z kapitol Labyrintu pro vás do záznamu. Tady je. Krásný poslech

 

Jak žít spolu a s novým koronavirem

Získejme čas a uchovejme dobrou mysl Vážení spoluobčané, sousedky a sousedé, ať je nám osm nebo osmdesát, ať jsme právě teď zdravotníky nebo pacienty čekajícími na operaci, studentkami, žáky, učiteli, politiky a jejich oponenty, prodavačkami nebo nakupujícími, úředníky nebo lidmi, kteří potřebují prostřednictvím úřadu dosáhnout na pomoc, všechny nás v…

Continue reading

Kázání: Jen nezakopat svou víru (Mt 25,14-30)

Bohoslužby 3. neděle postní pro evangelické sbory v Jilemnici, Křížlicích a Vrchlabí Jakub Hála, farář v Jilemnici   Introit O tvém jménu budu vyprávět svým bratřím, ve shromáždění tě budu chválit. Kdo se bojíte Hospodina, chvalte ho! Ctěte ho, všichni potomci Jákobovi, celé Izraelovo potomstvo, žij před ním v bázni! Nepohrdl…

Continue reading

Reakce Synodní rady na mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví

Přikládáme vyjádření Synodní rady k dnešním opatřením ke koronaviru Covid-19, vyhlášeným bezpečnostní radou státu.   Podotýkáme, že se nedělní bohoslužby v neděli 15. března od 9:00 ve Vrchlabí normálně konají, včetně navazujícího výročního sborového shromáždění s volbou nového staršovstva.   Jen, prosíme, dodržujte základní bezpečnostní pravidla – hygiena a zůstat…

Continue reading

I u nás teď seženete Protestanta!

Do schránky dorazilo nejnovější číslo nezávislého evangelického měsíčníku Protestant. Najdete v něm třeba rozhovor s Erazimem Kohákem z Deníku Referendum z roku 2015 (dobré srovnání platnosti Kohákových tehdejších odpovědí s dneškem), kázání Elišky Havelkové o svatbě v Káni Galilejské či diskusní příspěvky o stavbě nového Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí…

Continue reading