Diakonie ČCE pomohla v roce 2018 čtyřiceti tisícům lidí! I díky vám!

Diakonie Českobratrské církve evangelické roste a rozvíjí se. V loňském roce (2018) poskytla pomocnou ruku více než 40 tisícům lidí. A chce za to poděkovat svým dárcům. Dárci pomáhají plnit sny. Díky nim otevírá Diakonie nová zařízení (vloni třeba pralinkárnu ve Valašském Meziříčí nebo internát pro žáky s postižením v…

Continue reading

Začal další ročník Tradice alternativy v Křížlicích. Nenechte si ujít!

Koncertem Karla Mužátka a Matěje Boka v sobotu 6. července začal další ročník skvělého tradičně alternativního setkávání v evangelickém kostele v Křížlicích s hudbou, divadlem… Sobota 20. 7., 18:00 – Barokní rezonance – Anna Kúdelová (barokní housle), Anna Špelinová (barokní příčná flétna), Matyáš Keller (barokní violoncello), Filip Dvořák (cembalo). Zazní…

Continue reading

Kázání: A padl na tvář svou (L 17,11-19)

Daniela Brodská   Biblický text (L 17,11-19): „I stalo se, když se bral do Jeruzaléma, že šel skrze Samaří a Galilei. A když vcházel do jednoho městečka, potkalo se s ním deset mužů malomocných, kteřížto stáli zdaleka. A pozdvihše hlasu, řekli: Ježíši přikazateli, smiluj se nad námi. Kteréžto on uzřev,…

Continue reading

Kázání: Kterak Zacheus k víře přišel (L 19,10)

Daniela Brodská Biblický text (L 19,10): „Syn člověka přišel, aby hledal a spasil, co zahynulo.“   Kázání: Sestry a bratři, milý sbore, milí přátelé! Výrok patří k biblickému příběhu, který mnozí znáte. Je to příběh o Zacheovi. Abychom výroku lépe porozuměli, budu vyprávět biblický příběh. Zacheus je vrchní celník  v městě…

Continue reading

Prohlášení Synodu ČCE ke změnám klimatu

V závěru svého jednání vydal synod Českobratrské církve evangelické prohlášení týkající se vztahu naší společnosti k životnímu prostředí a probíhajícím změnám klimatu. Všichni zakoušíme dopady změn klimatu. Citlivěji vnímáme výkyvy počasí, sucho a problematiku oteplování planety. Jako lidstvo stojíme před dalekosáhlými hrozbami nedostatku pitné vody, snižující se biodiverzity, neobyvatelnosti celých…

Continue reading