Kázání: Slavíme svobodu. Neměli bychom ji chránit za hradbami? (Zach 2,5-9)

Jiří Weinfurter, farář FS ČCE v Křížlicích Společné bohoslužby (pod)krkonošských evangelíků z Jilemnice, Křížlic, Libštátu, Valteřic a Vrchlabí (a Jičína), Křížlice 19. 11. 2023   Biblický text pro kázání (Zach 2,5-9): „Opět jsem se rozhlédl a vidím, hle, muž s měřicím provazcem v ruce. Zeptal jsem se: „Kam jdeš?“ Odpověděl…

Continue reading

Co řekneš své duši? (Lk 12,13-21)

Vrchlabí, 1. 10. 2023 Michael Pfann Introit: Ž 145,15n, 1. čtení: 5. M 8,7-18, Kázání: Lk 12,13-21 3. čtení: 2. Kor 9,6n Milé sestry, milí bratři, co řeknete své duši? Muž z dnešního podobenství mluví ke své duši. Říká své duši: „Teď mám dostatek, život mám zajištěný, můžu si užívat a…

Continue reading