Kázání: Jsme na jedné lodi (Lk 13,1-5)

Bohoslužby 5. neděle postní (29. března 2020) pro evangelické sbory v Jilemnici, Křížlicích a Vrchlabí Farář v Křížlicích Jiří Weinfurter     Úvodní slovo Milé setry, milí bratři, i takto na dálku vás zdravím a vítám na společných bohoslužbách. Je to třetí neděle, kdy zůstávají kostely po celé republice v podstatě prázdné a kdy…

Continue reading

Kázání: Jen nezakopat svou víru (Mt 25,14-30)

Bohoslužby 3. neděle postní pro evangelické sbory v Jilemnici, Křížlicích a Vrchlabí Jakub Hála, farář v Jilemnici   Introit O tvém jménu budu vyprávět svým bratřím, ve shromáždění tě budu chválit. Kdo se bojíte Hospodina, chvalte ho! Ctěte ho, všichni potomci Jákobovi, celé Izraelovo potomstvo, žij před ním v bázni! Nepohrdl…

Continue reading

Kázání: „V žití tvém dnes každá radost tvá / radost tu úplnou předjímá.“ (J 2,1-11)

Michael Pfann Biblický text: (J 2,1-11) Třetího dne byla svatba v Káně Galilejské. Byla tam Ježíšova matka; na svatbu byl pozván také Ježíš a jeho učedníci. Když se nedostávalo vína, řekla Ježíšovi jeho matka: „Už nemají víno.“ Ježíš jí řekl: „Co to ode mne žádáš! Ještě nepřišla má hodina.“ Matka…

Continue reading