Bohoslužby na doma: „Zavřete oči, většina z vás tak líp vidí.“ (Lk 18,34–43)

Michael Pfann Vrchlabí, 2. 5. 2021 Milost našeho Pána Ježíše Krista a láska Boží a přítomnost Ducha svatého se všemi vámi. Amen. Pozdrav: Milé sestry, milí bratři, milí přátelé vítejme na dnešních bohoslužbách. Introit: Ž 98,1n Zpívejte Hospodinu píseň novou, neboť učinil podivuhodné věci, zvítězil svou pravicí, svou svatou paží!…

Continue reading

Bohoslužby na doma: Nosit neznámého Boha do Athén (Sk 17,22-34)

Michael Pfann Vrchlabí, 25. 4. 2021 Milost našeho Pána Ježíše Krista a láska Boží a přítomnost Ducha svatého se všemi vámi. Amen. Pozdrav: Milé sestry, milí bratři, milí přátelé vítejme na dnešních bohoslužbách. Introit: Ž 66, 8-9 Dobrořečte, národy, našemu Bohu, zvučně rozhlašujte jeho chválu. Zachoval nás při životě, nedopustil,…

Continue reading

Bohoslužby na doma: Oheň praská, vše je připraveno (J 21,1 – 14)

Vrchlabí, 11. 4. 2021 Michael Pfann Milost našeho Pána Ježíše Krista a láska Boží a přítomnost Ducha svatého se všemi vámi. Amen. Pozdrav: Milé sestry, milí bratři, milí přátelé vítejme na dnešních bohoslužbách. Introit: Ž 116,6n Hospodin je ochránce nezkušených: byl jsem vyčerpán, a dopřál mi zvítězit. Můžeš opět odpočinout,…

Continue reading