O nás

Jsme Farní sbor Českobratrské církve evangelické ve Vrchlabí. Srdečně mezi sebe zveme všechny, kdo mají zájem o Slovo Boží, bez ohledu na vyznání.

Původně sbor Německé evangelické církve v ČSR (později Německá evangelická církev v Čechách, na Moravě a ve Slezsku). Po vyhnání etnicky německého obyvatelstva v letech 1945 – 46 založena na místě původního luterského sboru kazatelská stanice sboru ČCE ve Valteřicích, posléze samostatný evangelický sbor od r.1947 se svým prvním českým farářem Josefem Kovářem.

Naši faráři:
Josef Kovář (1948 – 1983)
Jaromír Strádal (1989 – 2004)
Petr Chlápek (2005 – 2017)
Daniela Brodská (2018 – 2019)
Michael Pfann (2020 – 2024)

Od 19. 5. 2019 máme také výpomocného kazatele, kterým se stal Jakub Kašpar

Sbor se neobejde bez štědrosti a ochoty svých členů a příznivců – a to jak při údržbě a opravách sborového domu (fary) ve Vrchlabí, zahrady i veřejného hřiště (ve spolupráci s Tamar, z.s.), tak i bez finančních darů. Vděčně je přijímáme a děkujeme za ně. Náš účet má číslo 130 183 8389 / 0800.

Můžete nám pomoci jednoduše i převodem daru s pomocí tohoto QR kódu.

Rádi vám pošleme potvrzení o daru pro účely vyúčtování daně z příjmu. Ozvěte se nám na e-mail vrchlabi@evangnet.cz

 

Pravidelná setkání ve sboru

Úterý 15:30 – Biblická hodina pro dospělé
1. úterý v měsíci  17:00 – Schůze staršovstva sboru
3. úterý v měsíci 17:30 – Hovory – setkání pro střední generaci (střídavě ve Vrchlabí, Jilemnici a Křížlicích)
Jedno úterý v měsíci 17:30 – Otevřená fara – cyklus přednášek, besed a promítání pro všechny
Čtvrtek 8:45 – Biblická hodina v Diakonii ČCE
Čtvrtek 15:30 – Biblická hodina pro mládež (konfirmační příprava)
Čtvrtek 17:00Na faře trubači
Pátek
14:30Ten Sing
Neděle 9:00 – pravidelné bohoslužby
1. neděle v měsíci 11:00 – bohoslužby v kazatelské stanici Strážné – Hořejší Herlíkovice

Náš farář Michael Pfann – e-mail pfannmichael@gmail.com, vrchlabi@evangnet.cz, tel.: 605 028 995

Naše staršovstvo (2020-2026):
Jakub Kašpar – kurátor a výpomocný kazatel – e-mail: jakub.kaspar75@gmail.com, vrchlabi@evangnet.cz, tel.: 724 175 927
Eva Sedralová
místokurátorka – e-mail: evasedralova@seznam.cz, vrchlabi@evangnet.cz, tel.: 499 422 989, 728 777 746
Lenka Husarová – e-mail: lenkahusarova@centrum.cz, tel.: 721 325 576
Benjamin Klinecký – e-mail: ben.klinecky@gmail.com, tel.: 776 606 736
Jana Michlová – e-mail: j.rychlikova@email.cz, tel.: 731 104 122
Jiřina Škodováúčetní sboru – e-mail: jirinaskodova@seznam.cz, tel.: 605 272 621

Comments are closed.