O nás

Jsme Farní sbor Českobratrské církve evangelické ve Vrchlabí. Srdečně mezi sebe zveme všechny, kdo mají zájem o Slovo Boží, bez ohledu na vyznání.

Původně sbor Německé evangelické církve v ČSR (později Německá evangelická církev v Čechách, na Moravě a ve Slezsku). Po vyhnání etnicky německého obyvatelstva v letech 1945 – 46 založena na místě původního luterského sboru kazatelská stanice sboru ČCE ve Valteřicích, posléze samostatný evangelický sbor od r.1947 se svým prvním českým farářem Josefem Kovářem.

Naši faráři:
Josef Kovář (1948 – 1983)
Jaromír Strádal (1989 – 2004)
Petr Chlápek (2005 – 2017)
Daniela Brodská (2018 – )

Od 19. 5. 2019 máme také výpomocného kazatele, kterým se stal místokurátor sboru Jakub Kašpar

Sbor se neobejde bez štědrosti a ochoty svých členů a příznivců – a to jak při údržbě a opravách sborového domu (fary) ve Vrchlabí, zahrady i veřejného hřiště (ve spolupráci s Tamar, z.s.), tak i bez finančních darů. Vděčně je přijímáme a děkujeme za ně. Náš účet má číslo 130 183 8389 / 0800.

 

Naše farářka Daniela Brodská – e-mail d.brodska@tiscali.cz, vrchlabi@evangnet.cz, tel.: 732 430 234

Naše staršovstvo (2014-2020):
Eva Sedralová – kurátorka – e-mail: ottosedral@seznam.cz, vrchlabi@evangnet.cz, tel.: 499 422 989, 728 777 746
Jakub Kašpar – místokurátor a výpomocný kazatel – e-mail: jakub.kaspar75@gmail.com, vrchlabi@evangnet.cz, tel.: 724 175 927
Šárka Jeriová – hospodářka sboru – e-mail: sarka.jeriova@atlas.cz, tel.: 605 289 010
Hana Jüptnerová – e-mail: hana.juptnerova@centrum.cz, tel.: 737 340 939
Herta Paulů – tel.: 737 432 705
Luděk Pelc – tel.: 732 113 020
Jiřina Škodová – účetní sboru – e-mail: jirinaskodova@seznam.cz, tel.: 605 272 621
Hana Ulmanová – varhanice – e-mail: ulmanova.hana@seznam.cz, tel.: 736 114 692

Comments are closed