Kázání: Slavíme svobodu. Neměli bychom ji chránit za hradbami? (Zach 2,5-9)

Jiří Weinfurter, farář FS ČCE v Křížlicích Společné bohoslužby (pod)krkonošských evangelíků z Jilemnice, Křížlic, Libštátu, Valteřic a Vrchlabí (a Jičína), Křížlice 19. 11. 2023   Biblický text pro kázání (Zach 2,5-9): „Opět jsem se rozhlédl a vidím, hle, muž s měřicím provazcem v ruce. Zeptal jsem se: „Kam jdeš?“ Odpověděl…

Continue reading